ĐẠI ĐỨC MẠNH

ĐẠI ĐỨC MẠNH

ĐẠI ĐỨC MẠNH

VIÊN THÌA CANH GIẢO CỔ LAM
VIÊN THÌA CANH GIẢO CỔ LAM
VIÊN THÌA CANH GIẢO CỔ LAM
VIÊN THÌA CANH GIẢO CỔ LAM

VIÊN THÌA CANH GIẢO CỔ LAM

CÔNG DỤNG

Giúp hạ và ổn định đường huyết ở người mắc bệnh tiểu đường.
Giảm cholesterol và lipid trong máu cao.
Giúp ổn định huyết áp ở người mắc bệnh tiểu đường.
Phòng ngừa biến chứng bệnh tiểu đường

Facebook chat