VIÊN THIA CANH GIẢO CỔ LAM

VIÊN THIA CANH GIẢO CỔ LAM

VIÊN THIA CANH GIẢO CỔ LAM

VIÊN THÌA CANH GIẢO CỔ LAM
VIÊN THÌA CANH GIẢO CỔ LAM
VIÊN THÌA CANH GIẢO CỔ LAM
VIÊN THÌA CANH GIẢO CỔ LAM

VIÊN THÌA CANH GIẢO CỔ LAM

 

CÔNG DỤNG

 

Giúp hạ và ổn định đường huyết ở người mắc bệnh tiểu đường.
Giảm cholesterol và lipid trong máu cao.
Giúp ổn định huyết áp ở người mắc bệnh tiểu đường.
Phòng ngừa biến chứng bệnh tiểu đường.

Facebook chat