Viên ngậm M7 [100 viên]

Viên ngậm M7 [100 viên]

Viên ngậm M7 [100 viên]

Viên ngậm M7 [Hộp 100 viên]
Viên ngậm M7 [Hộp 100 viên]
Viên ngậm M7 [Hộp 100 viên]
Viên ngậm M7 [Hộp 100 viên]

Viên ngậm M7 [Hộp 100 viên]

CÔNG DỤNG:

Giúp thơm miệng.
Mát dịu cổ họng.
Giảm say tàu xe.
Giảm thèm hút thuốc lá.
Giúp thông phế, bổ phổi. Hỗ trợ: Giảm ho, tiêu đờm, làm dịu các triệu chứng đau rát họng, khàn tiếng.

Facebook chat