ĐẠI ĐỨC MẠNH

ĐẠI ĐỨC MẠNH

ĐẠI ĐỨC MẠNH

SPRING HAIR (dạng gói)
SPRING HAIR (dạng gói)
SPRING HAIR (dạng gói)
SPRING HAIR (dạng gói)

SPRING HAIR (dạng gói)

CÔNG DỤNG

Dầu gội kết hợp nhuộm tóc. Giúp: làm sạch tóc và da đầu, giúp nhuộm đen tóc, cho mái tóc mềm mại và trông óng mượt.

Facebook chat