Siro HO

Siro HO

Siro HO

Siro HO [Chai 125ml]
Siro HO [Chai 125ml]

Siro HO [Chai 125ml]

CÔNG DỤNG

 

Tuyên thông phế, thanh nhiệt giáng khí, bình suyễn trị đờm chỉ khái, giúp giảm ho.

Facebook chat