ĐẠI ĐỨC MẠNH

ĐẠI ĐỨC MẠNH

ĐẠI ĐỨC MẠNH

CALCI MK7 GROW
CALCI MK7 GROW
CALCI MK7 GROW
CALCI MK7 GROW

CALCI MK7 GROW

CÔNG DỤNG

Hỗ trợ bổ sung canxi, Vitamin D3.
Giúp xương, răng chắc khỏe.
Hỗ trợ phát triển chiều cao.

Facebook chat