Siro HO

Siro HO

Siro HO

Siro HO
Siro HO

Siro HO

CÔNG DỤNG

 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro Ho
Tuyên thông phế, thanh nhiệt giáng khí, bình suyễn trị đờm chỉ khái, giúp giảm ho.

Facebook chat