PEPTINE GOLD ĐẠI ĐỨC MẠNH

PEPTINE GOLD ĐẠI ĐỨC MẠNH

PEPTINE GOLD ĐẠI ĐỨC MẠNH

PEPTINE GOLD
PEPTINE GOLD

PEPTINE GOLD

 

CÔNG DỤNG


Thực phẩm chức năng PEPTINE GOLD
Giúp tiêu hóa, kích thích ăn nhiều hơn và ngon miệng hơn, giảm đầy bụng, ợ hơi, trướng bụng, khó tiêu.

Facebook chat