Ống siro HO

Ống siro HO

Ống siro HO

Ống Siro HO
Ống Siro HO

Ống Siro HO

CÔNG DỤNG

Tuyên thông phế, thanh nhiệt giáng khí, bình suyễn trị đờm chỉ khái, giúp giảm ho.

Facebook chat